Croeso i YrWyddfa.com

Mae'r safle hwn yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan grwp lleol yng Ngogledd Cymru. Bydd y safle'n anelu at fod yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer dod i adnabod yr Wyddfa a'r wlad o'i hamgylch.

Nid ydym yn wefan swyddogol ar gyfer unrhyw un o'r awdurdodau perthnasol yn Eryri. Os ydych yn chwilio am wybodaeth gynhwysfawr yngl y n â safle penodol, defnyddiwch y cysylltiadau ar y dde os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yngl y n â'r hyn yr ydym yn ei wneud, neu os hoffech chi helpu neu fod yn un o'n partneriaid, cysylltwch ag info@snowdon.com os gwelwch yn dda

Cliciwch yma i weld llun Panorama 360° o'r Wyddfa.

Click here for the English Version

Cysylltiadau Defnyddiol

Bwrdd Croeso Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyngor Sir Gwynedd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Tîm Achub Mynydd Llanberis

Tîm Achub Mynydd Ogwen

 
Click here for English version